Review Japan Hotels
  หมวดหมู่: มินะกะมิ
  เก็นเซ็น ยูโนยาโดะ มัตสึโนอิ เรียวกัง
  เก็นเซ็นยุ โนะ ยาโดะ ชิซุยเทอิ
  เซ็นเคียว
  เท็นจิน ลอดจ์
  เบทไต-เซนหยวน
  เพนชัน โมกู เฮาส์
  เรียวกัง เลอ วองท์ เวิร์ท โกเกียว
  เรียวกัง กินโชเตะ อาวาชิมา
  เรียวกัง ฮาตาโกะ โซยะ
  เรียวกังทานิกาวา
  โรงแรม ซันเบิร์ด
  โรงแรมไลฟ์แม็กซ์ กุมมะ นุมะตะ
  โรงแรมซะรุงะเกียว
  โรงแรมมินะกะมิ จุระกุ
  โรงแรมมินากามิ ออนเซ็น ทัตซึมิกัน
  โอะอิงะมิ ออนเซน เรียวกัง คันซันโซะ
  โฮชิ ออนเซ็น โจจุกัง
  ไทโยคัง
  คะวะฟุรุ ออนเซน ฮะมะยะ เรียวกัง
  คาวาบะ ออนเซน ยูโตเรียน เรียวคัง
  คินเซกัง เซเซรากิ เรียวกัง
  ซูบัน อินน์
  ซูยูเอ็น เรียวกัง
  ทะนิงะวะดะเกะ ราสป์เบอรี ยูธ โฮสเทล
  ทาคาระกาวะ ออนเซน โอะเซงคากุ
  นากายะ เรียวกัง
  มิคาซา ฮอต สปริง เรียวกัง
  มินากามิโคเก็นเพนชั่นชาเล็ทลาไนจ์
  มินาคามิโคเก็นเพนชั่นอซาเนโบะ
  มินาคามิออนเซ็นฮิกาคิโฮเต็ล
  ออนเซ็น ธีม พาร์ค เรียวกัง ริวโด